Hướng dẫn triển khai chương trình lao động kỹ năng đặc định Nhật Bản

Ngày 29/10/2019 Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ lao động Thương binh & Xã hội đã có văn bản số 1572/QLLĐNN-NBĐNA về việc hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản.

Vậy là chính thức rằng tất cả các doanh nghiệp có giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đều có thể tham gia mà không cần thêm giấy phép như thông tin lan truyền ban đầu. Điểm nữa là kỹ năng đặc định sẽ không cần phải làm việc thông qua nghiệp đoàn nhưng vẫn phải làm việc với 1 cơ quan chức năng nào đó mà hiện tại chưa có thông tin chính thức.

Cụ thể những điểm mới trong văn bản có đề cập: Các doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hợp đồng ký với các đối tác Nhật Bản đều có thể tham gia phái cử lao động kỹ năng đặc định đi làm việc tại Nhật Bản. Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình lao động kỹ năng đặc định có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước. Căn cứ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước giới thiệu doanh nghiệp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản.

Sau khi được giới thiệu tham gia chương trình, doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký hợp đồng tại Cục Quản lý lao động ngoài nước theo quy định. Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng đối với doanh nghiệp đã được giới thiệu với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản.

Công văn số 1572/QLLĐNN-NBĐNA:

Visa kỹ năng đặc định Nhật Bản - Tokutei Gino Visa
Visa kỹ năng đặc định Nhật Bản – Tokutei Gino Visa
Visa kỹ năng đặc định Nhật Bản - Tokutei Gino Visa
Visa kỹ năng đặc định Nhật Bản – Tokutei Gino Visa