Video sinh hoạt của TTS Việt Nam tại Nhật Bản

[youtube]k_NyeVe8vxY{/youtube}