Ông bố cứng nhất năm!

https://www.facebook.com/BetoJinCom/videos/953577088112517/

Ông bố người Nhật đập máy tính của con: Khi cơn tức giận kìm nén lâu ngày, quyết định thật khó nhưng ông không thể làm khác.