Nhật Bản / Thư viện Video - Hình ảnh / Ông bố cứng nhất năm!

Ông bố cứng nhất năm!

ông bố Nhật này cứng quá 😀 __________#DaiKiNguyen

Người đăng: BetoJin vào 8 Tháng 6 2017

Ông bố người Nhật đập máy tính của con: Khi cơn tức giận kìm nén lâu ngày, quyết định thật khó nhưng ông không thể làm khác.

Phản hồi & chia sẻ: