Video Nông nghiệp Nhật Bản -Thu hoạch rau tại Nhật Bản

[youtube]eK4L5ppOHkM{/youtube}