Địa chỉ website học Tiếng Nhật online

Bài viết nay ad xin giới thiệu với các bạn các trang web học tiếng nhật online của tổ chức, cá nhân chuyên hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật. Nếu hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết để hỗ trợ cộng đồng học tiếng nhật online. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website nhatban.net.vn mỗi ngày.

A. Các website hỗ trợ học tiếng Nhật Online

 a.1 Visualizing Japanese Grammar ★★★  http://www.gwu.edu/~eall/vjg/vjghomepage/vjghome.htm  Ngữ pháp tiếng Nhật bằng tiếng Anh. 66 bài giảng bằng anime.
 a.2 日本語授受表現-基礎編 ★★★  http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/mic-j/juju/html/japanese/10_top.html  Một số bài học về tiếng Nhật sơ cấp của lớp học nghiên cứu về giáo dục tiếng Nhật “TMU-mic-J”.  首都大学東京 大学院 人文科学研究科 日本語教育学教室 “TMU-mic-J”
 a.3 マルチメディア「にほんごをまなぼう」 ★★★  http://www.tokorozawa-stm.ed.jp/d_base/nihongo/html/japanese.html  16 bài học tiếng Nhật sơ cấp, có phát âm và hình ảnh.
 a.4 PuniPuniJapan (ぷにぷに) ★★★  https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/543833792299969/  Kênh học tiếng Nhật sơ cấp trên Youtube.
 a.5 Các loại từ điển chuyên môn. ★★★★  https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/772951509388195/

1. Thi tiếng Nhật JLPT (日本語能力試験)

 1.1 日本語能力試験公式ウェッブサイト (Website chính thức về JLPT)  http://www.jlpt.jp/
 1.2 日本国際教育支援協会 (Website của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Nhật Bản)  http://info.jees-jlpt.jp
 1.3 Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật lần 1 tháng 7 năm 2016  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504121263129957&set=gm.1324800737536600&type=3
 1.3.1 Cách đóng tiền thi JLPT tại Lawson https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1195758120440863/

2. Luyện thi JLPT

 2.1 問題例 | 日本語能力試験 JLPT ★★★★★  http://www.jlpt.jp/samples/forlearners.html  Mẫu thi thử của chính tổ chức JLPT cung cấp
 2.2 日本語能力試験学習サイト ★★★★  http://jlpt.u-biq.org/  Luyện thi JLPT 4級~1級: ngữ pháp 文法, từ vựng 語彙, chữ Hán 漢字
 2.3 日本語能力試験web問題-A.C.C.国際交流学園 ★★★★  http://www.accjapan.com/webtest/  Luyện thi JLPT N5~N1: ngữ pháp 文法
 2.4 Lagudi  http://nhgo.net/ ★★★★  Phân loại ngữ pháp và chữ Hán theo các trình độ thi JLPT.  Có tiếng Việt.
 2.5 http://www.n-lab.org/library/mondai/index.html ★★★  Phân loại ngữ pháp theo các trình độ thi JLPT
 2.6 JLPT Level N1,N2, N3, N4, N5 Resources  http://www.tanos.co.uk/jlpt/ ★★★★★  Website cá nhân, các nguồn không đồng bộ.
 2.7 篠崎N1文法対策  http://senzaide.gozaru.jp/bi-index.html ★★★★★  Luyện ngữ pháp N1
 2.8 Free Japanese study materials  http://www.mlcjapanese.co.jp/Download.htm ★★★★★  Luyện thi ngữ pháp, từ vựng, Kanji N2, N1 của trường 日本語学校MLC目黒ランゲージセンター
 2.9 日本語の森 無料日本語レッスン  http://www.nihongonomori.com/ ★★★★★  Website do giáo viên người Nhật dạy tiếng Nhật miễn phí, chủ yếu bằng video rất hay.
 2.10 JLPT past papers  http://www.tanos.co.uk/jlpt/skills/pastpapers/ ★★★★★  Bài thi và đáp an thi cũ. N5-N1.
 2.11 JLPT Level Checker  http://www.tanos.co.uk/jlpt/levelcheck/ ★★★★★  http://www.mlcjapanese.co.jp/Level_Check.html  Test trình độ tiếng Nhật của mình theo các mức N5-N1 của JLPT
3. Danh sách lớp học tiếng Nhật volunteer trên toàn nước Nhật  https://www.facebook.com/notes/977374998945844 ★★★★★
4. Tự học tiếng Nhật theo course từ thấp lên cao (không nhất thiết theo JLPT) (phần lớn dạy bằng tiếng Anh và tiếng Nhật đơn giản)
 4.2 U-biq ゆーびっく  http://study.u-biq.org/english.html ★★★★★  Website tự học tiếng Nhật từ chưa biết gì đến trung cấp.
 4.3 オンライン日本語テスト  http://test.u-biq.org/japanese.html ★★★★★  Kiểm tra trình độ từ sơ cấp ~ trung cấp: ngữ pháp 文法, từ vựng 語彙, chữ Hán 漢字, nghe hiểu 聴解, đọc hiểu 読解
 4.4 WEB版『エリンが挑戦!にほんごできます。』 国際交流基金  https://www.erin.ne.jp/en/ ★★★★★  Học tiếng Nhật sơ cấp online. JAPAN FOUNDATION cung cấp!
 4.5 Cùng nhau học tiếng Nhật, tải văn bản/âm thanh miễn phí | NHK WORLD  http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/index.html ★★★★★  Chủ yếu trình độ sơ cấp. NHK WORLD!
 4.6 JPLANG 日本語を学ぶ ★★★★★  http://jplang.tufs.ac.jp/vi/ka/1/1.html (sơ cấp)  http://jplang.tufs.ac.jp/int2/bu/1/bu-1.html (trung cấp)  http://jplang.tufs.ac.jp/int2/ka/5-1/be5-1.html (hội thoại)
 4.7 初級日本語げんき(げんきな自習室) ★★★★★  http://genki.japantimes.co.jp/self_en  Tự học tiếng Nhật sơ cấp theo khóa học “Genki” của báo Japan Times.
 4.8 My Kikitori – Practice Your Japanese Listening Skills  http://mykikitori.com/index.html ★★★★  Luyện nghe sơ cấp soạn theo khóa học “Genki” của báo Japan Times.
 4.9 AJALT Online教材  http://www.ajalt.org/online/ ★★★★  Tự học tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp. Hiệp hội Phổ cập Tiếng Nhật Quốc Tế cung cấp.
 4.10 Survival Japanese (Practical Spoken Japanese) ★★★★  http://www.ajalt.org/sj/  Học tiếng Nhật thực dụng bằng tiếng Anh. Trình độ sơ cấp.
 4.11 ちまたの日本語 ★★★★  http://www.ajalt.org/rwj/  Học tiếng Nhật theo các chủ đề bằng tiếng Anh. Sơ cấp – trung cấp.
 4.12 日本の生活みとこっと ★★★★  http://www.ajalt.org/mitokotto/index1.html  Học tiếng Nhật thực dụng bằng tiếng Anh. Trình độ sơ cấp.
 4.13 Learn Japanese on the web ★★★★  http://www.coscom.co.jp/j-index.html  Học tiếng Nhật sơ cấp.
 4.14 インターネット日本語しけん ★★★  https://momo.jpf.go.jp/sushi/  Test trình độ tiếng Nhật đơn giản.
 4.15 日本語を一緒に勉強しましょう! Let’s learn Japanese together  http://thejapanesepage.com/ ★★★★
 (không miễn phí) 4.1 Lớp học tiếng Nhật  http://lophoctiengnhat.com/  Website của Trường ngoại ngữ Việt Nhật, TpHCM. Dạy bằng tiếng Việt.  Website tự học tiếng Nhật từ chưa biết gì đến trung cấp.
5. Luyện nhớ từ / chữ Hán bằng flashcard
 5.1 Java Kanji Flashcards 500 ★★★ http://nuthatch.com/kanjicards Luyện 500 chữ Hán bằng tiếng Anh.
 5.2 単語カード ★★★  http://e-flashcard.com/category.cgi?categoryId=29  Luyện nhớ từ
 5.3 国語 かんじドリル ★★★  http://www.nhk.or.jp/school/kanji/  Test kiến thức Kanji ngang bậc tiểu học của Nhật.

7. Trình độ N2 trở lên

 7.1 日本語Q&A  http://home.alc.co.jp/db/owa/jpn_npa ★★★★
 7.2 擬音語・擬態語 – 日本語を楽しもう!  http://dbms.ninjal.ac.jp/nknet/Onomatope/ ★★★★★  Phó từ tượng thanh, tượng hình tiếng Nhật.  Website do Viện nghiên cứu Quốc ngữ 国立国語研究所 điều hành.
 7.3 大辞林 特別ページ 言葉の世界1-4 擬声語・擬態語  http://daijirin.dual-d.net/extra/giseigo_gitaigo.html ★★★★★  Phó từ tượng thanh, tượng hình tiếng Nhật.  Website từ điển nổi tiếng Daijirin 大辞林 của NXB Sanseido
 7.4 部首一覧 ★★★★  http://www.k3.dion.ne.jp/~masatono/every/busyu.htm  Phân loại chữ Hán theo bộ thủ. Chỉ có tiếng Nhật.
 7.5 ことわざ 由来や意味辞典  http://ことわざ.biz/ ★★★★  Từ điển kotowaza (thành ngữ tục ngữ Nhật Bản).  Trình độ N2 trở lên. Không thực dụng lắm.

8. TV, radio, báo, tin tức online

 8.1 政府インターネットテレビ  http://nettv.gov-online.go.jp/  Video của chính phủ Nhật.
 8.2 TBS ニュースi  http://news.tbs.co.jp/  Video của đài truyền hình TBS.
 8.3 ANNニュース  http://www.youtube.com/user/ANNnewsCH  Video của đài truyền hình TV Asahi.
 8.4 日テレ  http://www.news24.jp/  Video của đài truyền hình Nippon Television Network
 8.5 Radiko  http://radiko.jp/  Kênh radio online nổi tiếng Nhật ở Nhật.
 8.6 朝日新聞  http://www.asahi.com/  Báo Asahi
 8.7 日経新聞  http://www.nikkei.com/  Báo Nikkei
 8.8 読売新聞  http://www.yomiuri.co.jp/  Báo Yomiuri
 8.9 毎日新聞  http://mainichi.jp/  Báo Mainichi
 8.10 NEWS WEB EASY やさしい日本語のニュース  http://www3.nhk.or.jp/news/easy/  Tin tức tiếng Nhật đơn giản của NHK
 8.12 NHK高校講座  http://www.nhk.or.jp/kokokoza/ ★★★★★  Học kiến thức trung học phổ thông (cấp 3) bằng video và radio.  (https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/755050357844977/)
 8.13 Japan Link – Tạp chí tiếng Nhật kênh VTV4  http://vtv4.vn/videodetail/5416
 8.14 [Luyện nghe tiếng Nhật sống] N2 trở lên.  https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/938098062873538/

9. Tiện ích học tiếng Nhật với máy tính

 9.1 Đã tách ra thành document riêng:  https://www.facebook.com/notes/715083001841713/
 9.2 Tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật  https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/938640539485957/

10. Vừa học vừa giải trí (manga, drama, video)

 Đã tách ra thành document riêng:  https://www.facebook.com/notes/740853609264652/
  Đọc truyện song ngữ  http://dora.edu.vn/manga/manga/index

11. Tổng hợp link (có thể khám phá ra nhiều thứ hay!!)

 11.1 日本語学習のためのリンク集  http://www.ritsumei.ac.jp/~kitade/ ★★★  Tổng hợp link học tiếng Nhật
 11.2 NIHONGO eな – Portal for Learning Japanese – ★★★★  http://nihongo-e-na.com/eng/ (tiếng Anh)  http://nihongo-e-na.com/jpn/ (tiếng Nhật)  Tổng hợp các trang web, công cụ phục vụ việc học tiếng Nhật

12. Web luyện đọc tiếng Nhật

13. Một vài blog dạy tiếng Nhật bằng tiếng Anh (Khoi Thinh)