Tài liệu luyện thi N3 – JLPT

Học tiếng Nhật: Đối với những bạn mới học lên tiếng Nhật trung cấp thì có lẽ N3 là đích đến đầu tiên mà chúng ta nhắm đến. Đôi khi chỉ cần có N3 và khả năng giao tiếp tốt là chúng ta đã có một công việc khá ổn trong các công ty Nhật, tất nhiên là nếu lấy được N2 N1 thì sẽ còn tốt hơn, những cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức:

Tài liệu luyện thi tiếng Nhật N3 – JLPT

1. 日本語総まとめ N3 文法 | Nihongo Soumatome N3 Bunpou
Kèm theo là file Ngữ pháp N3 do Nguyễn Thu Vân soạn lại bằng tiếng Việt dựa trên giáo trình 日本語総まとめ N3 文法
2. 本語総まとめ N3 聴解 | Nihongo Soumatome N3 Choukai
3. 日本語総まとめ N3 読解 | Nihongo Soumatome N3 Dokkai
4. 日本語総まとめ N3 語彙 | Nihongo Soumatome N3 Goi
5. 日本語総まとめ N3 漢字 | Nihongo Soumatome N3 Kanji
6. 新完全マスターN3 文法 | Shin Kanzen Master N3 Bunpou
7. 新完全マスターN3 聴解 | Shin Kanzen Master N3 Choukai
8. 新完全マスターN3 読解 | Shin Kanzen Master N3 Dokkai (Coming soon…)
9. 耳から覚える文法トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Bunpou N3
10. 耳から覚える聴解トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Choukai N3
11. 耳から覚える語彙トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Goi N3
12. 日本語能力試験問題集 N3 文法 スピードマスター | Speed Master Bunpou N3
13. 日本語能力試験問題集 N3 聴解 スピードマスター | Speed Master Choukai N3
14. 日本語能力試験問題集 N3 読解 スピードマスター | Speed Master Dokkai N3
15. 日本語能力試験問題集 N3 語彙 スピードマスター | Speed Master Goi N3
16. 合格できる日本語能力試験 N3 | Gokaku Dekiru N3
17. 日本語能力試験 完全模試 N3 | Zettai Goukaku JLPT Kanzen Moshi N3
18. 日本語能力試験模試と対策 N3 | JLPT Moshi to Taisaku N3
19. 日本語能力試験N3予想問題集 | JLPT Yosou Mondaishuu N3
20. 日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字 | JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji
21. パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3 | Pattern-Betsu Tettei Drill N3
22. 日本語能力試験公式問題集 N3 | JLPT N3 Official Book
23. 日本語能力試験N3対策問題&要点整理 | JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri
24. TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 | Try N3! Phiên bản tiếng Việt
25. 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 | Tanki Master Nihongo N3

Link tải full tài liệu ôn luyện N3 tiếng Nhật

1. Fshare (update 29.8.2016) : Click here
2. Mediafire (update 29.8.2016) : Click here
3. Mega (update 29.8.2016) : Click here
4. Google (update 29.8.2016) : Click here
5. Mediafire : Click here
6. Fshare : Click here

7. Du học Nhật Bản vừa học vừa làm

Danh sách tài liệu ôn thi năng lực tiếng Nhật N3, có phân loại:

I. TỪ VỰNG: Mimi Kara Oboeru N3 Goi

=> Link: https://drive.google.com/…/fol…/0B_ag5CSfjBPZYThkM2JPRXpwVkE

II. NGỮ PHÁP:

– Try N3
– Shinkanzen Master Bunpou N3

=> Link: https://drive.google.com/…/fol…/0B_ag5CSfjBPZLXlGREhYYmsxOG8

III. ĐỌC HIỂU: Speed Master N3 Dokkai

=> Link: https://drive.google.com/…/fol…/0B_ag5CSfjBPZNjNhRWxxbDV6Zm8

IV. NGHE HIỂU:

– Shinkanzen Master N3 Choukai
– Speed Master N3 Choukai

=> Link: https://drive.google.com/…/fol…/0B_ag5CSfjBPZU2p1UWxxQ3pMbW8

V. KANJI N3

=> Link: https://drive.google.com/…/fol…/0B_ag5CSfjBPZQlppSzRSQ2lCbjQ

VI. ĐỀ THI N3:

– Goukaku Dekiru N3
– JLPT Moshi to Taisaku N3
– JLPT N3 Kanzen Moshi
– JLPT N3 Sample Test
– Pattern Betse Tettei Drill N3
– Tanki Master JLPT Drill N3
– Yosou Mondaishu N3
– Taisaku Mondai & Yoten N3
– Taisaku Bunpou & Goi N3

=> Link: https://drive.google.com/…/fol…/0B_ag5CSfjBPZRnMzWjA3OGpwWWM