Trường Ngôn ngữ Tokyo Nakano

Nhật Bản. Trường Ngôn ngữ Tokyo Nakano được thành lập từ tháng 01 năm 2002, đã được phê duyệt bởi Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Ngôn ngữ Nhật Bản. 

Với đội ngũ giáo viên trẻ, những người đã nghiên cứu giảng dậy trên khắp các trường đại học và sau đại học nên có nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc giảng dạy tiếng Nhật cũng như trong việc hướng dẫn học sinh để giúp nước chủ nhà Nhật Bản.

Là một trường thích hợp với xu hướng toàn cầu như hiện nay, Tokyo Nakano Language School nhằm mục đích đưa ra các cơ hội để hợp tác với các quốc gia khác nhau và hiểu nhau để chia sẻ nhận thức đối với thế giới hiện đại không chỉ có thông qua giáo dục tiếng Nhật mà còn thông qua giáo dục toàn diện với các rào cản giữa các quốc gia và nền văn hóa.Nhà trường tin rằng nó là cần thiết cho Nhật Bản trong tương lai và cho thế giới.

Đừng ngần ngại tham khảo ý kiến với chúng tôi về lo lắng và khó khăn của bạn cũng như học tập. Giáo viên những người có thể nói tiếng Trung và tiếng Anh luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn, ngay cả những sinh viên mới vừa đến Nhật Bản không phải lo lắng.

Hãy tìm hiểu “Nhật Bản” thông qua trao đổi với những người Nhật Bản! Trường cũng đưa ra các cơ hội để trao đổi với các tình nguyện viên và sinh viên các trường đại học khác nhau, các trường trung học và trường trung học cơ sở. Các bạn sẽ có thể có được sự hiểu biết tốt hơn về “Nhật Bản” thông qua hình thức giao lưu như vậy.

Hướng dẫn cuộc sống hàng ngày cho học sinh: Xin vui lòng không ngần ngại tham khảo ý kiến với chúng tôi về tất cả mọi thứ như những gì bạn không biết hoặc gặp rắc rối trong cuộc sống của bạn tại Nhật Bản. Tất cả các nhân viên của chúng tôi sẽ tận tình tư vấn cho bạn. Ngoài ra, nhà trường thường mời các nhân viên cảnh sát trong dịch vụ từ Nakano để cung cấp hướng dẫn cuộc sống hàng ngày cho học sinh mới nhập học. 

Lịch học và giờ học

Thời gian lên lớp

Buổi sáng

9:00 ~ 12:50

Buổi chiều

13:20 ~ 17:10

Thông tin về học phí và các khoản chi phí

Chi phí hoạt động giáo dục bao gồm bảo hiểm y tế, chi phí hoạt động ngoại khóa và chi phí đi lại.

Khóa học 2 năm Trường Cao đẳng(Kỳ nhập học tháng 4)

 

 

Năm thứ nhất

Phí xét hồ sơ

52,500 yên

Phí nhập học

21,000 yên

Học phí

567,000 yên

Tiền giáo trình và tài liệu

21,000 yên

Chi phí cơ sở

42,000 yên

Chi phí hoạt động giáo dục

45,000 yên

Tổng năm thứ nhất

748,500 yên

 

 

Năm thứ 2

Học phí

567,000 yên

Tiền giáo trình và tài liệu

21,000 yên

Chi phí cơ sở

42,000 yên

Chi phí hoạt động giáo dục

45,000 yên

Tổng năm thứ hai

675,000 yên

Tổng 2 năm

1,423,500 yên

 

Khóa học 1 năm rưỡi Trường Cao đẳng (Kỳ nhập học tháng 10)

 

 

 

Năm thứ nhất

Phí xét hồ sơ

52,500 yên

Phí nhập học

21,000 yên

Học phí

567,000 yên

Tiền giáo trình và tài liệu

21,000 yên

Chi phí cơ sở

42,000 yên

Chi phí hoạt động giáo dục

45,000 yên

Tổng năm thứ nhất

748,500 yên

 

 

Năm thứ 2

Học phí

283,500 yên

Tiền giáo trình và tài liệu

10,500 yên

Chi phí cơ sở

21,000 yên

Chi phí hoạt động giáo dục

22,500 yên

Tổng năm thứ hai

337,500 yên

Tổng 1 năm rưỡi

1,086,000 yên

 

Học Bổng

Trường Ngôn ngữ Tokyo Nakano cung cấp hệ thống học bổng để nâng cao hiệu quả học tập như sau.

–         Học bổng do trường cấp: Học sinh được đánh giá với tỷ lệ tham gia lớp học lớn hơn 95% trong suốt khóa học thì sẽ được nhận học bổng

–         Học bổng do tư nhân tài trợ sinh viên quốc tế: những học sinh xuất sắc trong hoạt động và gặp khó khăn về mặt lý do tài chính.

Tổng hợp: Du học Nhật Bản