Trường đại học Utsunomiya Nhật Bản

Đại học Utsunomiya là một trường đại học quốc gia tại Nhật Bản. Khuôn viên chính của trường nằm ở Mine-machi, Utsunomiya, tỉnh Tochigi.
 

Lịch sử
 
Đại học Utsunomiya được thành lập vào năm 1949 bằng cách kết hợp 3 trường cao đẳng quốc gia: Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Utsunomiya được thành lập vào năm 1922, trường trung học Tochigi thành lập vào năm 1873 và trường thanh niên Tochigi được thành lập vào năm 1922.
 
Các trường đại học ban đầu có 2 khoa: Khoa Nông nghiệp và Khoa Nghệ thuật tự do Năm 1955: Khoa Nghệ thuật tự do đã bị loại bỏ
1964: Trường cao đẳng kỹ thuật Utsunomiya đã được sáp nhập với trường đại học để tạo thành Khoa Kỹ thuật.
1966: Khoa Nghệ thuật tự do đã được đổi tên thành Khoa Giáo dục.
1994: Khoa Nghiên cứu Quốc tế đã được bổ sung.
 
Các khoa của trường
 
– Khoa Quốc tế học
Sở Khoa học, Xã hội Quốc tế
Sở Nghiên cứu Văn hoá Quốc tế
– Khoa Giáo dục
Khóa đào tạo cho giáo viên
Khóa học Giáo Dục suốt đời
Giáo dục học môi trường
– Khoa Kỹ thuật 
Cục Kỹ thuật hệ thống cơ khí
Cục Kỹ thuật điện và điện tử
Khoa Hóa học ứng dụng
Sở Kiến trúc và Xây dựng
Sở Khoa học thông tin
– Khoa Nông nghiệp
Sở Khoa học
Cục Kỹ thuật Môi trường
Vụ Kinh tế Nông nghiệp
Sở Khoa học Lâm nghiệp
 
Các trường đại học 
 
Trường Đại Học Quốc tế (Thạc sĩ / Tiến sĩ)
Trường Giáo dục sau đại học (thạc sĩ)
Trường thiết kế kỹ thuật (Thạc sĩ / Tiến sĩ)
Trường Nông nghiệp sau đại học (Thạc sĩ / Tiến sĩ)
Các khóa học tiến sĩ thuộc trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Đại học Ibaraki và Đại học Utsunomiya.