Trường đại học Tohoku Gakuin Nhật Bản

Là trường đại học tư nhân ở Sendai, Nhật Bản. Trường được thành lập theo một nền tảng Kitô giáo, đặc biệt là Đức Giáo hội cải cách, mà sau này được biết đến như là Giáo Hội cải cách ở Hoa Kỳ. Một phần lớn của Giáo Hội cải cách tại Hoa Kỳ sau đó được sáp nhập và ngày hôm nay gọi là Giáo Hội của Chúa Kitô ở Hoa Kỳ. 
 

 
Đại học Tohoku Gakuin được thành lập vào năm 1886 bởi những người Tin Lành. Hiệu trưởng đầu tiên là Oshikawa Masayoshi, một cựu samurai ở Matsuyama và là một trong những người Tin Lành đầu tiên tại Nhật Bản. Năm 1891, trường được đổi tên thành Tohoku Gakuin và một khóa học cho sinh viên ngoài Kitô giáo đã được bổ sung.
 
Năm 1904, các khóa học đại học chuyên ngành đã được thêm vào. Các trường đại học lúc đầu có 2 khoa: khoa Thư tín và Thần học. Năm 1918, trường trung học và khoa Thương mại đã được thêm vào. Năm 1926, tòa nhà chính (ngày nay vẫn còn được sử dụng) được xây dựng trong Tsuchitoi. Sau chiến tranh thế giới thứ II, đại học được tổ chức lại thành trường Đại học Tohoku Gakuin (thuộc hệ thống giáo dục mới của Nhật Bản) vào năm 1949.
 
Các khoa 
 
Khoa thư tín (trong Tsuchitoi, Aoba-ku, Sendai)
Kinh tế (trong Tsuchitoi)
Luật (trong Tsuchitoi)
Kỹ thuật (trong Tagajo)
Nghệ thuật tự do (ở trường Izumi, Izumi-ku, Sendai)
 
Các trường đại học 
Thư
Kinh tế
Luật 
Kỹ thuật
Quản trị tin học, công nghệ thông tin