Các điểm du lịch suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật

Suối nước nóng Dogo ở xứ Iyo (nay là tỉnh Ehime) được coi là suối nước nóng lâu đời nhất ở Nhật Bản. Tương truyền rằng, đây là nơi một số vị hoàng đế trong truyền thuyết và những hoàng đế trong thời kỳ đầu lịch sử thường đến tắm. Các nhà sư đã xây dựng onsen này thành nơi chữa bệnh, và tắm suối nước nóng còn là một phần trong lễ tẩy trần của Phật giáo.

 

Onsen ở Hokkaido.
Onsen ở Hokkaido.

Onsen ở Gunma

Ở Nhật, việc khỏa thân tắm suối nước nóng là chuyện bình thường (VN mình chưa dám đâu nhờ?)

Ở Nhật, việc khỏa thân tắm suối nước nóng là chuyện bình thường (VN mình chưa dám đâu nhờ?)

Suối Takaragawa ở Gunma

Suối Takaragawa ở Gunma

Yuzawa Onsen ở Niigata

suối nước nóng nhật bản

suối nước nóng nhật bản

Từ xa xưa, không chỉ nam giới, mà cả nữ giới đều rất thoáng trong chuyện khỏa thân tắm onsen.

Kinugawa Onsen ở Tochigi

suối nước nóng nhật bản

Onsen ở Ehime

    suối nước nóng nhật bản    

Xứ Iyo – nay là tỉnh Ehime nổi tiếng với các onsen từ ngàn xưa

Nyuto Onsen ở Akita.

suối nước nóng nhật bản