Học bổng chính phủ Nhật sau đại học?

Bạn Nguyễn Minh Việt (đã học 7 năm tại Nhật, hiện tại anh đang làm việc tại công ty công nghệ thông tin của Nhật Bản tại TP.HCM):

 
Hiện ở Nhật có học bổng Monbusho ( học bổng của BGD Nhật Bản ) dành cho thạc sĩ và tiến sĩ. Tôi cũng đã từng có một số người quen theo học học bổng này. Học bổng này trị giá khoảng 1800-2400USD/tháng. Thừa đủ để chi tiêu, không phải nộp tiền học, được trợ cấp về nhà cửa, y tế. Học bổng này theo con đường chính phủ, vì vậy để được học bổng này, bạn phải tới hỏi ĐSQ Nhật. Thông thường học bổng này bắt đầu nhập học từ tháng 4 hoặc tháng 10 hàng năm. Vì vậy kỳ thi học bổng sẽ bắt đầu khoảng 6 tháng trước khi nhập học ( có nghĩa là tháng 10 hoặc tháng 4 trước đó )