Nhật Bản / Tag Archives: Xuất khẩu lao động vượt mốc 100.000 người/năm

Tag Archives: Xuất khẩu lao động vượt mốc 100.000 người/năm

Xuất khẩu lao động vượt mốc 100.000 người/năm

Năm 2014, công tác xuất khẩu lao động đã vượt kế hoạch đề ra. Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ước tính đạt 105 nghìn lao động, trong đó có khoảng 30% lao động nữ, cao hơn so với kế hoạch là 90 nghìn …

Xem ngay »