Nhật Bản / Tag Archives: xuất khẩu lao động nhật bản 2015

Tag Archives: xuất khẩu lao động nhật bản 2015

Tuyển 09 lao động làm xây dựng tại Tokyo Nhật Bản

alt

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 09 lao động làm xây dựng tại Tokyo Nhật Bản, Công việc cụ thể: Lắp ráp giàn giáo nhật. Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm  1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN di lao dong …

Xem ngay »

Tuyển gấp 10 lao động làm bò sữa tại Nara Nhật Bản

alt

Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển gấp 10 lao động đi xuất khẩu lao động làm bò sữa tại Nara Nhật Bản, Công việc cụ thể:Làm bò sữa. Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm  1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢNdi lao …

Xem ngay »