Tag Archives: Xem cách người Nhật cư xử với quốc hoa

Xem cách người Nhật cư xử với quốc hoa

alt

Khó như chọn hoa hậu người ta còn có bộ tiêu chí hẳn hoi, tại sao chúng ta không thống nhất với nhau một bộ tiêu chí cụ thể trước khi đề cử hoa sen, hoa tre, hoa muống hay hoa mai? Chọn được quốc hoa rồi thì chúng ta …

Đọc tiếp »