Nhật Bản / Tag Archives: Tuyển nhân viên đối ngoại Xkld

Tag Archives: Tuyển nhân viên đối ngoại Xkld

Business Development Officer (Japanese)

alt

– Công tác định kỳ hàng tháng, quý tại Nhật Bản để mở rộng thị trường,chăm sóc khách hàng(nghiệp đoàn). – Tham gia các hội nghị về XKLD tại Nhật bản, Việt Nam để tìm kiếm và mời ký hợp đồng hợp tác. – Thực hiện công tác chăm sóc …

Xem ngay »