Nhật Bản / Tag Archives: Sinh hoạt hàng ngày và tập quán của người Nhật

Tag Archives: Sinh hoạt hàng ngày và tập quán của người Nhật

Sinh hoạt hàng ngày và tập quán của người Nhật

Thói quen gửi bưu thiếp chúc mừng năm mới Đối với người Nhật thì ngày đầu năm mới là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới. Người Nhật nhân dịp này để bày tỏ lòng biết ơn đối với …

Xem ngay »