Nhật Bản / Tag Archives: phần mềm tiếng nhật

Tag Archives: phần mềm tiếng nhật

Công cụ phần mềm hỗ trợ học tiếng Nhật tốt nhất

học tiếng nhật hiệu quả

Học tiếng Nhật: Không riêng gì Nhật ngữ, người học mong muốn có những công cụ phần mềm hỗ trợ học cho hiệu quả. Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha…. đều có phần mềm học tiếng, luyện đọc, luyện gõ chữ. Chúng tôi sưu tầm dưới đây một …

Xem ngay »