Nhật Bản / Tag Archives: Nông nghiệp Nhât Bản – Thu hái cam tại Nhật Bản

Tag Archives: Nông nghiệp Nhât Bản – Thu hái cam tại Nhật Bản

Nông nghiệp Nhât Bản – Thu hái cam tại Nhật Bản

Nhật Bản chỉ 3% dân số làm nông nghiệp nhưng cung cấp đầy đủ cái ăn chất lượng cao cho hơn 127 triệu dân. Ở Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp đẹp, sạch sẽ như một công viên, san sát các nhà kính trồng các giống cây mới lai tạo …

Xem ngay »