Nhật Bản / Tag Archives: Nhân lực xuất khẩu: Cần định hướng kỹ năng

Tag Archives: Nhân lực xuất khẩu: Cần định hướng kỹ năng

Nhân lực xuất khẩu: Cần định hướng kỹ năng

alt

Không thể phủ nhận rằng trong những năm qua việc các lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết công ăn, việc làm cho nhiều lao động trẻ, nhất là ở những khu vực nông thôn.

Xem ngay »