Tag Archives: người Nhật thường hay cúi người xuống. Hành động này tiếng Nhật gọi là Ojigi.