Nhật Bản / Tag Archives: Một số chính sách mới trong xuất khẩu lao động

Tag Archives: Một số chính sách mới trong xuất khẩu lao động

Một số chính sách mới trong xuất khẩu lao động

alt

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, từ cuối năm 2013 đến nay, sáu văn bản mới về xuất khẩu lao động được ban hành. Trong đó, đáng lưu ý là một số nội dung về quy định tiền ký quỹ, xử phạt vi phạm hành chính trong …

Xem ngay »