Tag Archives: kiểu chào của người nhật

Ba kiểu cúi chào của người Nhật

Văn hóa giao tiếp của Nhật Bản

Văn hóa Nhật – Trong giao tiếp truyền thống của người Nhật có những quy tắc, lễ nghi mà mọi người đều phải tuân theo tùy thuộc vào địa vị xã hội, mối quan hệ xã hội của từng người tham gia giao tiếp. Những biểu hiện đầu tiên trong …

Đọc tiếp »