Nhật Bản / Tag Archives: hướng dẫn về bảo hiểm y tế tại nhật

Tag Archives: hướng dẫn về bảo hiểm y tế tại nhật

Việc bảo hiểm y tế của các sinh viên ra sao ?

Các quy định về hưởng bảo hiểm y tế đối với du học sinh được quy định rất rõ tại Nhật, tuy nhiên nó có sự khác nhau giữa các khu vực, trường học. Hỏi: Việc bảo hiểm y tế của các sinh viên ra sao ?   Cẩm nang …

Xem ngay »