Nhật Bản / Tag Archives: Bất thường đường dây đi Úc giá 350 triệu đồng

Tag Archives: Bất thường đường dây đi Úc giá 350 triệu đồng

Bất thường đường dây đi Úc giá 350 triệu đồng

  Gần đây rộ lên nhiều đường dây thu hàng trăm triệu đồng của người lao động (NLĐ) để đưa sang Úc, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu với chiêu bài “vừa học vừa làm lương cao”. Trong khi NLĐ đang lao như thiêu thân thì cơ quan …

Xem ngay »