Đồng Yên yếu tác động thế nào đến nền kinh tế Nhật Bản

Mặc dù một đồng Yên yếu có thể mang lại một số lợi ích như tăng cạnh tranh xuất khẩu và tăng doanh số xuất khẩu, nhưng nó cũng có thể gây ra một số tác động tiêu cực cụ thể cho nền kinh tế và xã hội của Nhật Bản như tăng lạm phát, tăng giá hàng hóa nhập khẩu và tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp có hoạt động tại thị trường nước ngoài.:

Một số tác động tích cực cho Nhật Bản

1. Tăng canh tranh xuất khẩu

 • Khi Yên giảm giá trị so với các đồng tiền khác như đồng Việt Nam và đô la Mỹ, các hàng hóa và dịch vụ sản xuất tại Nhật Bản trở nên rẻ hơn đối với các thị trường nhập khẩu. Điều này có thể tăng cơ hội cạnh tranh cho các sản phẩm Nhật Bản trên thị trường quốc tế.

2. Tăng doanh số xuất khẩu

 • Với giá rẻ hơn của các sản phẩm xuất khẩu Nhật Bản, doanh số xuất khẩu có thể tăng lên, giúp tăng cường doanh thu và lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

3. Kính thích tăng trưởng du lịch – khách quốc tế

 • Một Yên yếu có thể làm cho du lịch tại Nhật Bản trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế. Các dịch vụ du lịch, mua sắm và giải trí tại Nhật Bản có thể trở nên hấp dẫn hơn với giá cả hợp lý hơn đối với du khách từ các quốc gia sử dụng đồng tiền mạnh.

4. Giảm chi phí nhập khẩu nguyên liệu

 • Nhật Bản là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu, đặc biệt là dầu và khí đốt. Một Yên yếu có thể giảm chi phí nhập khẩu dầu và khí đốt, giúp giảm thiểu chi phí sản xuất và giữ lạnh lạm phát.

5. Tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp đa quốc gia

 • Các công ty Nhật Bản có hoạt động quốc tế và có doanh nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau có thể hưởng lợi từ việc Yên giảm giá trị. Lợi nhuận từ các hoạt động nước ngoài có thể tăng lên khi chuyển đổi lại sang Yên.

Một số tác động tiêu cực

1. Tăng giá hàng hoá nhập khẩu

 • Yên yếu làm tăng giá các hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là nguyên liệu và sản phẩm dầu, thức ăn, máy móc và thiết bị công nghệ cao. Điều này có thể làm tăng chi phí sản xuất và đời sống hàng ngày của người dân Nhật Bản.

2. Tăng chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp nhập khẩu

 • Các doanh nghiệp Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và thành phẩm nhập khẩu có thể phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng lên do giá cả tăng của các nguyên liệu và thành phẩm nhập khẩu.

3. Tăng khả năng lạm phát

 • Yên yếu có thể tạo ra áp lực lạm phát khi giá các hàng hóa và dịch vụ trong nước tăng lên. Điều này có thể làm giảm sức mua của người dân và tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế của họ.

4. Tác động đến doanh nghiệp hoạt động quốc tế

 • Mặc dù Yên yếu có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng nó cũng có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật Bản có hoạt động quốc tế, đặc biệt là khi phải chuyển đổi lợi nhuận từ nước ngoài về Yên.

5. Gây thiệt hại cho người tiêu dùng

 • Yên yếu có thể làm tăng giá các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ trong nước, gây ra áp lực tài chính cho người tiêu dùng và làm giảm sức mua của họ.

6. Tăng khả năng thất nghiệp

 • Một Yên yếu có thể làm tăng giá thành sản xuất và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp, dẫn đến việc cắt giảm chi phí và lao động. Điều này có thể tăng khả năng thất nghiệp trong nền kinh tế.