Nhật Bản có quân đội không?

Các bạn nghĩ sao? Trên thế giới, quốc gia không có quân đội có thể tồn tại được không? Theo danh nghĩa và pháp lý, Nhật Bản là một trong những quốc gia như vậy. Điều 9 của hiến pháp cho rằng, quốc dân Nhật Bản cầu mong hòa bình quốc tế dựa trên chính nghĩa và trật tự, là phương pháp để giảo quyệt tranh chấp quốc thế, bỏ qua chiến tranh, một hình thức của việc huy động quyền lợi của nhà nước, đe dọa bằng vũ lực và sử dụng vũ lực vĩnh cửu.

Kết quả hình ảnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản

Để thực hiện mục đích của khoản trước, không sở hữu lực lượng như lục, hải, không quân. Không cho phép quyền giao chiến của quốc gia. Do vậy, Nhật Bản không có lực lượng có tên gọi “quân đội”. Thay vào đó Nhật Bản có “lực lượng bảo vệ” trên bộ, biển và không. Thêm nữa, giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, có hiệp ước đảm bảo an ninh. Yoshida Shigeru, chính trị gia được bổ nhiệm làm thủ tướng sau Thế Chiến II có chủ trương, Nhật Bản đầu tư vào quốc phòng càng ít càng tốt để tập trung đầu tư vào kinh tế nhiều. Nhờ chính sách kinh tế như vậy và những yếu tố khác, Nhật Bản thực hiện phát triển kinh tế rất nhanh.

Hơn nữa, sau chiến tranh, rút kinh nghiệm của hậu quả chiến tranh, nền giáo dục cũng nhấn mạnh ý nghĩa của hòa bình và hầu như phủ nhận, nếu nói phủ nhận là quá mức cũng ít nhất bỏ qua việc quan trọng của lực lượng vũ trang để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.. Bản thân tôi cũng sống và lớn lên trong xã hội như vậy. Vì thế, lúc tôi đi Việt Nam làn đầu tiên, rất bất ngờ vì ở Việt Nam, suy nghĩ “để bảo vệ an ninh quốc gia, toàn dân phải chuẩn bị tinh thần, phải duy trì quân đội của riêng mình. Người ta ít nhiều tôn trọng quân đội so với Nhật Bản.

Hiện nay, môi trường quốc tế xung quanh Nhật Bản đã thay đổi rất nhiều sau Thế Chiến II. Ở Mỹ có một tổng thống không dám tôn trọng quan hệ hữu nghị đồng minh quốc tế. Các nước láng giềng đang đầu tư vào trang bị quân sự rất tích cực. Trong thời đại này, Nhật Bản phải làm sao? Nhật Bản nên sửa đổi hiến pháp và công nhận lại “quân đội” hay không?

Seiichi Kuriki đăng tại Cộng đồng Việt Nhật