Dịch vụ tư vấn ở tỉnh Fukuoka – Nhật Bản

Nhật Bản: Bạn đang học tập và sinh sống ở Fukuoka và muốn tìm các địa chỉ tư vấn ở tỉnh này, xin giới thiệu một số địa chỉ của các trung tâm, hội, tổ chức có thể giúp bạn. Web Nhật Bản sẽ cập nhật cho bạn thông tin về tên cơ quan, số điện thoại, ngôn ngữ hỗ trợ. Khi cần bạn có thể tìm đến đó.

 

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukuoka (Kokusai Hiroba)
Điện thoại 092-725-9200
Giờ làm việc Mỗi ngày (trừ cuối năm đầu năm) 10:00~19:00
Ngôn ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn
Hiệp hội giao lưu quốc tế Fukuoka
Điện thoại 092-733-2220
Giờ làm việc Mỗi ngày (trừ cuối năm đầu năm và ngày nghỉ IMS) 10:00-20:00
Ngôn ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Điện thoại 093-662-0055
Giờ làm việc Thứ Ba-Chủ Nhật 09:00-17:30
Ngôn ngữ Nhật, Anh
Hiệp hội giao lưu quốc tế Công ước Kurume
Điện thoại 0942-31-1717
Giờ làm việc Thứ Hai-Thứ Sáu 09:00-17:00
Ngôn ngữ Nhật, Anh, Trung
Trung tâm hỗ trợ sinh hoạt toàn cầu (NPO)
Điện thoại 092-283-8880
Giờ làm việc Thứ Hai-Thứ Sáu 10:00-17:00
Ngôn ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn, Tagalog
 

Tư vấn về quản lý xuất nhập cảnh

Tư vấn về thủ tục lưu trú

Trung tâm thông tin Cục quản lý nhập cảnh
Giờ làm việc Thứ Hai-Thứ Sáu (trừ ngày lễ) 09:00-16:00
Ngôn ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn
Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú người nước ngoài (Tokyo)
Điện thoại 03-5796-7112, 0570-013904
Giờ làm việc Thứ Hai-Thứ Sáu (trừ ngày lễ) 09:00-17:15
Ngôn ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn, Tây Ban Nha
 

Tư vấn luật hành chính của Hội Luật sư hành chính tỉnh Fukuoka

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukuoka
Điện thoại 092-725-9200
Giờ làm việc Thứ bảy tuần thứ tư 13:00-16:00 (Nhận tiếp sau cùng là 15:30)
Ngôn ngữ Ngoài tiếng Anh, Trung, các ngôn ngữ khác Liên hệ trước nếu cần thông dịch
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Điện thoại 093-662-0055
Giờ làm việc Mỗi chủ nhật tuần thứ ba 13:00-16:00
Ngôn ngữ Liên hệ trước nếu cần thông dịch
Hiệp hội giao lưu quốc tế Fukuoka (Rainbow Plaza)
Điện thoại 092-733-2220
Giờ làm việc Mỗi chủ nhật tuần thứ hai 13:00-16:00
Ngôn ngữ Ngoài tiếng Anh, Trung, các ngôn ngữ khác Liên hệ trước nếu cần thông dịch
Hiệp hội giao lưu quốc tế Công ước Kurume
Điện thoại 0942-31-1717
Giờ làm việc Mỗi thứ bảy tuần thứ ba 13:00-16:00
Ngôn ngữ Nhật, Anh, Trung, Hàn
Trung tâm giao lưu thành phố Iizuka
Điện thoại 0948-21-6711
Giờ làm việc Mỗi Chủ Nhật tuần đầu tiên 13:00-16:00
Ngôn ngữ Liên hệ trước nếu cần thông dịch
 

Tư vấn liên quan đăng ký người nước ngoài

Bộ phận phụ trách nông thôn, thành thị
Giờ làm việc Thứ hai-Thứ sáu 9:00∼17:00
Ngôn ngữ Nhật
 

Tư vấn Pháp luật

Hội Luật sư tỉnh Fukuoka
Điện thoại 092-737-7555
Giờ làm việc・Ngôn ngữ *Liên hệ trước Tiếng Nhật: Thứ hai-Thứ sáu 10:00∼16:00, Tiếng Anh: Mỗi thứ sáu tuần thứ tư, Tiếng Trung: Mỗi thứ sáu tuần thứ hai và thứ tư 10:00∼13:00 (trừ ngày lễ) *Nếu cần sẽ sắp xếp thông dịch
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Điện thoại 093-662-0055
Giờ làm việc Mỗi thứ bảy tuần thứ tư 13:30∼16:30
Ngôn ngữ Liên hệ trước nếu cần thông dịch
Hiệp hội giao lưu quốc tế Fukuoka (Rainbow Plaza)
Điện thoại 092-733-2220
Giờ làm việc Mỗi thứ bảy tuần thứ nhất và thứ ba 13:00-16:00
Ngôn ngữ Nếu cần sẽ sắp xếp thông dịch. Liên hệ trước nếu cần thông dịch
 

Tư vấn việc làm

Tư vấn liên quan điều kiện việc làm

Tư vấn người lao động nước ngoài Ban Kiểm tra, Bộ Lao động tiêu chuẩn, Cục Lao động tỉnh Fukuoka
Điện thoại 092-411-4862
Giờ làm việc Thứ ba, thứ năm mỗi tuần 09:00-16:00
Ngôn ngữ Nhật, Anh
 

Tư vấn về mọi vấn đề lao động (trừ giới thiệu lao động)

Văn phòng chi viện người lao động Fukuoka
Điện thoại 092-735-6149
Giờ làm việc Thứ hai-thứ sáu 08:30-17:15, thứ tư (trùng ngày lễ sẽ dời sang ngày kế sau) 08:30-20:00
Ngôn ngữ Nếu cần sẽ sắp xếp thông dịch (Nhật, Anh, Trung, …)
Văn phòng chi viện người lao động Kitakyushu
Điện thoại 093-592-3516
Giờ làm việc Thứ hai-thứ sáu 08:30-17:15, thứ tư (trùng ngày lễ sẽ dời sang ngày kế sau) 08:30-20:00
Ngôn ngữ Nếu cần sẽ sắp xếp thông dịch (Nhật, Anh, Trung, …)
Văn phòng chi viện người lao động Chikugo
Điện thoại 0942-30-1034
Giờ làm việc Thứ hai-thứ sáu 08:30-17:15, thứ tư (trùng ngày lễ sẽ dời sang ngày kế sau) 08:30-20:00
Ngôn ngữ Nếu cần sẽ sắp xếp thông dịch (Nhật, Anh, Trung, …)
Văn phòng chi viện người lao động Chikuho
Điện thoại 0948-22-1149
Giờ làm việc Thứ hai-thứ sáu 08:30-17:15, thứ tư (trùng ngày lễ sẽ dời sang ngày kế sau) 08:30-20:00
Ngôn ngữ Nếu cần sẽ sắp xếp thông dịch (Nhật, Anh, Trung, …)
 

Tư vấn Nhân quyền

Trung tâm giao lưu tỉnh Fukuoka (Cục pháp vụ)
Điện thoại 092-725-9200
Giờ làm việc Mỗi thứ bảy tuần thứ hai 13:00-16:00
Ngôn ngữ Nhật, Anh (Liên hệ trước với ngôn ngữ khác)
 

Tư vấn khác

Tư vấn

Hiệp hội giao lưu quốc tế Fukuoka (Rainbow Plaza)
Điện thoại 092-733-2220
Giờ làm việc Mỗi thứ hai, thứ năm, thứ bảy 13:00-16:00 *Liên hệ trước để biết chi tiết
Ngôn ngữ Nhật, AnhTư vấn miễn phí với bác sỉ về sức khỏe

Hiệp hội giao lưu quốc tế Fukuoka (Rainbow Plaza)
Điện thoại 092-733-2220
Giờ làm việc Mỗi thứ tư 17:00-19:00 *Trừ trường hợp bác sĩ bận
Ngôn ngữ Nhật, AnhTư vấn miễn phí các vấn đề rắc rối

Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Điện thoại 093-662-0055
Giờ làm việc Mỗi thứ bảy tuần thứ tư 09:30-12:30
Ngôn ngữ Liên hệ trước nếu cần thông dịchThông tin về các cơ quan khám chữa bệnh

Trung tâm y tế cấp cứu tỉnh Fukuoka
Điện thoại 092-471-0099
Giờ làm việc 24 giờ
Ngôn ngữ Nhật