Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Nhật Bản tại Việt Nam sau khi hai nước thiết lập quan hệ Ngoại giao vào tháng 9 năm 1973. “Đại sứ quán Nhật Bản” đã trải qua những lần đổi tên sau: “Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Tháng 5/ 1974), “Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam” (Tháng 7/ 1976) và “Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam” (Tháng 4/ 2003). 

Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được những bước phát triển lớn trong quan hệ giữa hai nước những năm gần đây và bày tỏ ý định phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản  vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á.

Thông tin về Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam:

1. Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội

Địa chỉ đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội

Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-3846-3000 Fax: 84-4-3846-3043

Website đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội: www.vn.emb-japan.go.jp/

dai su quan nhat ban tai ha noi
Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội

2. Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM

Địa chỉ lãnh sứ quán Nhật tại TP HCM:

Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84-8-3933-3510  Fax: +84-8-3933-3520

Nếu có câu hỏi gì đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin gửi về địa chỉ Email:soumuhan@ha.mofa.go.jp

Website tổng lãnh sứ quán Nhật Bản tại TP HCM:

địa chỉ: www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/index_vn.htm

Thời gian làm việc của Đại sử quán Nhật ở Việt Nam

Thứ hai ~ Thứ sáu : 8:30 ~ 17:15

Giờ mở cửa lãnh sự: 8:30 ~ 12:00

                              13:30 ~ 16:45
Giờ làm việc của cửa Visa : 8:30 ~ 11:30 ( Nhận hồ sơ )
                                           13:30 ~ 16:45 ( Trả kết quả )
Nguồn: Website Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam