Nhật Bản / Thư viện Video - Hình ảnh / Thực tập sinh điều khiển dây chuyền sản xuất trong nhà máy của Nhật Bản
du học nhật bản

Thực tập sinh điều khiển dây chuyền sản xuất trong nhà máy của Nhật Bản

Phản hồi & chia sẻ:

tuyển kỹ sư đi nhật