Nhật Bản / Tag Archives: bắt đầu từ đâu?

Tag Archives: bắt đầu từ đâu?

Muốn đi Nhật làm việc, bắt đầu từ đâu?

Em mới tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, dự định đi Nhật làm việc nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, chi phí bao nhiêu? Sau bao lâu em có thể đi Nhật? (em chưa biết tiếng Nhật) (huuphuoc1008@…)

Xem ngay »