Nhật Bản / Tag Archives: có được ký hợp đồng 5 năm?

Tag Archives: có được ký hợp đồng 5 năm?

Sang Nhật làm việc, có được ký hợp đồng 5 năm?

Em 27 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH chuyên ngành điện công nghiệp, sức khỏe tốt. Ở độ tuổi trên, nếu sang Nhật làm việc em có được ký hợp đồng 5 năm không? Sang đó em có được làm đúng chuyên ngành không, lương bổng thế nào? (ngoinhadautay@)

Xem ngay »