Tìm hiểu về công việc nhuộm vải

Cùng tìm hiểu Quy trình sản xuất vải dệt kim tại một nhà máy sử dụng công nghệ, quy trình nhuộm phổ thông. Trong quy trình sản xuất vải dệt kim, trước hết công ty nhập sợi về, sau đó chuyển qua công đoạn mắc sợi. Sau đó chuyển sang hồ rồi mới đưa qua hệ … Đọc tiếp Tìm hiểu về công việc nhuộm vải