Nhật Bản / Tag Archives: tuyển trợ lý kinh doanh

Tag Archives: tuyển trợ lý kinh doanh

Tuyển thư ký Tổng Giám đốc (Japanese)

alt

– Sắp xếp lịch làm việc, trả lời thư từ, công văn, soạn thảo tài liệu cho  Tổng Giám đốc; – Thừa lệnh Tổng Giám đốc phối hợp với các bộ phận liên quan để thực  thi công việc; – Phiên dịch, dịch thuật; – Xây dựng kế hoạch và …

Xem ngay »