Nhật Bản / Tag Archives: Tuyển Giáo viên Nhật ngữ

Tag Archives: Tuyển Giáo viên Nhật ngữ

Tuyển giáo viên Nhật ngữ

alt

– Dạy tiếng Nhật cho Tu nghiệp sinh đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. – Sâu sát với từng học viên trong việc truyền đạt và tiếp thu kiến thức. – Đảm bảo về chất lượng đầu ra về tiếng Nhật của học viên. – Nghiên cứu, đề …

Xem ngay »