Nhật Bản / Tag Archives: tuyển cán bộ quản lý đời sống

Tag Archives: tuyển cán bộ quản lý đời sống

Tuyển cán bộ quản lý đời sống

alt

* Chức năng: Quản lý trực tiếp đời sống học tập, ăn ở, sinh hoạt, trật tự của TTS tại TTĐT. * Nhiệm vụ: Quản lý việc nhập học, bố trí nơi ăn, chốn ở, phòng học cho TTS.  – Quản lý trực tiếp các trang thiết bị phục vụ …

Xem ngay »