Nhật Bản / Tag Archives: Trung tâm đào tạo trúng tuyển Batimex – Nam An Khánh

Tag Archives: Trung tâm đào tạo trúng tuyển Batimex – Nam An Khánh

Trung tâm đào tạo trúng tuyển Batimex – Nam An Khánh

alt

Chương trình thực tập kĩ năng dành cho người lao động mong muốn sang Nhật Bản để làm việc và đây cũng là chương trình phù hợp với đông đảo người lao động Việt Nam . Là thị trường xuất khẩu lao động cao cấp đáp ứng được nguyện vọng về thu nhập …

Xem ngay »