Tag Archives: tms edu

Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới T10/2013

Nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân viên về công ty, ngày 21/10/2013, Ban Nhân lực Tập đoàn đã tổ chức buổi đào tạo hội nhập cho cán bộ, nhân viên mới vào làm việc tại Tập đoàn trong nửa cuối tháng 10 và nửa đầu tháng 11 năm …

Đọc tiếp »