Tag Archives: Thủ tục đi lao động Nhật lần hai?

Thủ tục đi lao động Nhật lần hai ?

  Tôi đã đi Nhật dạng tu nghiệp sinh, về nước năm 2009. Sau đó tôi tiếp tục hoàn tất bằng cấp chuyên môn và có bằng cử nhân chuyên ngành cơ điện tử. Nay tôi muốn tiếp tục đi Nhật diện kỹ sư.

Đọc tiếp »