Nhật Bản / Tag Archives: Thị trường xuất khẩu lao động

Tag Archives: Thị trường xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động vượt mốc 100.000 người/năm

Năm 2014, công tác xuất khẩu lao động đã vượt kế hoạch đề ra. Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ước tính đạt 105 nghìn lao động, trong đó có khoảng 30% lao động nữ, cao hơn so với kế hoạch là 90 nghìn …

Xem ngay »

Mở lối cho thị trường xuất khẩu lao động

lãnh đạo bộ lđtbxh

Nhật Bản – Năm 2012, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được dự báo sẽ gặp một số khó khăn, thách thức do thị trường có thể bị thu hẹp. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu 90.000 lao động, đồng …

Xem ngay »