Nhật Bản / Tag Archives: giáo viên tiếng nhật

Tag Archives: giáo viên tiếng nhật

Tuyển giám đốc Trung tâm Đào tạo

alt

– Điều phối các trung tâm đào thuộc hệ thống trung tâm của Group – Chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo của tất cả các trung tâm đào tạo – Quản lí CBNV và hoạch định định biên nhân sự trung và dài hạn – Tham gia công tác …

Xem ngay »