Nhật Bản / Tu nghiệp sinh Nhật Bản

Tu nghiệp sinh Nhật Bản

Tu nghiệp sinh là con đường dễ dàng nhất với đa phần người lao động VN. Hiện nay chương trình này đã được chính phủ Nhật thay thế bằng chương trình thực tập sinh kỹ năng, thời hạn từ 1 đến 5 năm.

CẦN TUYỂN 15 KỸ SƯ NAM THIẾT KẾ AUTOCAD

CÔNG TY CỔ PHẦN ITC QUỐC TẾ là công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản, chúng tôi đang cần 15 kỹ sư nam tham gia đơn hàng kỹ sư thiết kế . Đi lao động tại Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh – thời hạn 3 năm. Nơi làm việc: …

Xem ngay »

Cần tuyển 09 nam đóng hộp công nghiệp tại Totori

CÔNG TY CỔ PHẦN ITC QUỐC TẾ là công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản, chúng tôi đang cần 09 lao động nam tham gia đơn hàng đóng hộp công nghiệp . Đi lao động tại Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh – thời hạn 3 năm. Nơi làm việc: …

Xem ngay »

Tuyển 09 nam thi tuyển kỹ sư cơ khí tại Mie

CÔNG TY CỔ PHẦN ITC QUỐC TẾ là công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản, chúng tôi đang cần 09 lao động nữ tham gia đơn hàng kỹ sư cơ khí . Đi lao động tại Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh – thời hạn 3 năm. Nơi làm việc: …

Xem ngay »

Cần 06 nữ tham gia đơn hàng may tại Nhật Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN ITC QUỐC TẾ là công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản, chúng tôi đang cần 06 lao động nữ tham gia đơn hàng May . Đi lao động tại Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh – thời hạn 3 năm. Nơi làm việc: Tỉnh Fukui – Nhật …

Xem ngay »

Tuyển 06 nam nuôi trồng sò điệp tại Hokkaido

CÔNG TY CỔ PHẦN ITC QUỐC TẾ là công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản, chúng tôi đang cần 06 lao động nam tham gia đơn hàng Ngư nghiệp (nuôi trồng thủy sản) . Đi lao động tại Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh – thời hạn 3 năm. …

Xem ngay »