Nhật Bản / Thư viện Video - Hình ảnh / Video Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
du học nhật bản

Video Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phản hồi & chia sẻ:

tuyển kỹ sư đi nhật