Nhật Bản / Video - Hình ảnh / Video Kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiện đại tại Nhật Bản (Máy làm cỏ lúa Nhật Bản)

Video Kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiện đại tại Nhật Bản (Máy làm cỏ lúa Nhật Bản)

tuyển kỹ sư đi nhật