Nhật Bản / Thư viện Video - Hình ảnh / Video Kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiện đại tại Nhật Bản (Máy gặt lúa Nhật Bản)
du học nhật bản

Video Kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiện đại tại Nhật Bản (Máy gặt lúa Nhật Bản)

Phản hồi & chia sẻ:

tuyển kỹ sư đi nhật