Nhật Bản / Đơn hàng đi Xklđ Nhật Bản

Đơn hàng đi Xklđ Nhật Bản

Xây dựng tổng hợp tỉnh CHIBA lương cơ bản 18 MAN

lương siêu cao

Tiêu đề 2  Xây dựng tổng hợp tỉnh CHIBA lương cơ bản 18 MAN đơn hàng lương Siêu cao. Thực lĩnh 13 MAN chưa tính làm thêm THÔNG TIN ĐƠN HÀNG  Thời gian làm việc:– Giờ làm việc: người lao động sẽ làm việc 8 tiếng một ngày từ 8h …

Xem ngay »