Nhật Bản / Tag Archives: XKLĐ Nhật theo hình thức nào?

Tag Archives: XKLĐ Nhật theo hình thức nào?

Tốt nghiệp ĐH, XKLĐ Nhật theo hình thức nào?

 Em 24 tuổi, mới tốt nghiệp ĐH ngành cơ khí chế tạo máy, chưa biết tiếng Nhật. Em muốn đi lao động tại Nhật Bản, em có thể tham gia theo hình thức nào? Thu nhập là bao nhiêu sau khi trừ đi các chi phí ăn, ở…? (banguyen91@)

Xem ngay »