Nhật Bản / Tag Archives: Việc làm thêm của sinh viên sau khi đến Nhật ra sao?

Tag Archives: Việc làm thêm của sinh viên sau khi đến Nhật ra sao?

Việc làm thêm của sinh viên sau khi đến Nhật ra sao ?

Người Việt chúng ta sang Nhật du học hiện nay thường có hai mục đích chính: thứ nhất là thực sự đi học để được mở mang kiến thức, tìm kiếm cơ hội xây dựng sự nghiệp ở Nhật; thứ hai là đi lao động (vừa học vừa làm). Như …

Xem ngay »