Nhật Bản / Tag Archives: Muốn đi Nhật làm việc

Tag Archives: Muốn đi Nhật làm việc

Muốn đi Nhật làm việc, bắt đầu từ đâu?

Em mới tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, dự định đi Nhật làm việc nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, chi phí bao nhiêu? Sau bao lâu em có thể đi Nhật? (em chưa biết tiếng Nhật) (huuphuoc1008@…)

Xem ngay »