Nhật Bản / Tag Archives: Đặc điểm tính cách của người Nhật Bản

Tag Archives: Đặc điểm tính cách của người Nhật Bản

Đặc điểm tính cách của người Nhật Bản

– Tại sao lại hay nói người Nhật hành động mang tính chất tập đoàn? – Có phải người Nhật phân chia ý nghĩ thật (Honne) và lời nói bên ngoài (Tatemae) hay không? – Tư tưởng nào làm ảnh hưởng đến tinh thần của người Nhật? – Những điểm …

Xem ngay »