Nhật Bản / Văn hóa & Con người Nhật Bản / Đại sự quán Việt Nam tại Nhật Bản
xuất khẩu lao động nhật bản

Đại sự quán Việt Nam tại Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 9 năm 1973. Từ đó tới nay, quan hệ hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ. Hai nước đang cùng nhau hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở Châu Á, mở ra giai đoạn phát triển sôi động nhất và sâu rộng nhất từ trước đến nay.

 

Để thuận tiện cho người Việt Nam tại Nhật liên hệ công tác, hỗ trợ, chúng tôi xin cung cấp thông tin về địa chỉ đại sứ quán Việt Nam tại Nhật, kèm theo là thông tin cán bộ (người liên hệ) của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

+ Địa chỉ bưu điện 50-11, Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151, JAPAN

+ Điện thoại (813) 3466 3313; 3466 3314; 3466 3311

+ Fax (813) 3466 3391; 3466 7652; 3466 3312

+ Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp

+ Website: http://www.vietnamembassy-japan.org

Danh sách cán bộ ĐSQVN tại Nhật Bản

1. Đoàn Xuân Hưng,  Đại sứ Việt Nam tại Nhật

2. Nguyễn Phương Hồng, Tham tán công sứ 
3. Trần Lê Tiến, Tham tán công sứ 
5. Ngô Trịnh Hà, Tham tán 
6. Vũ Đức Chính, Tham tán 
7. Nguyễn Phan Hùng, Bí thư thứ nhất 
8. Nguyễn Minh Hằng, Bí thư thứ nhất 
9. Lâm Thanh Phương, Bí thư thứ nhất 
10. Nguyễn Thành Trung, Bí thư thứ hai 
11. Lê Huy Hoàng, Tùy viên 
12. Trần Thị Tuyến, Bí thư thứ ba 
13. Nguyễn Ngọc Phan, Bí thư thứ ba 
14. Lê Đình Hiếu, Lái xe 
15. Nguyễn Nhân Nghĩa, Lái xe 
16. Phạm Văn Hường, Cấp dưỡng-tạp vụ 
17. Phùng Quang Tạo, Tùy viên QP (Bộ phận QP)
18. Lưu Quang Hưng, Phó Tùy viên QP (Bộ phận QP)
19. Hoàng Anh, Trợ lý Tùy viên QP (Bộ phận QP)
20. Nguyễn Trung Dũng, Tham tán Thương mại (Bộ phận Thương mại)
21. Tạ Đức Minh, Tùy viên Thương mại (Bộ phận Thương mại)
22. Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Tùy viên Thương mại (Bộ phận Thương mại)
23. Nguyễn Gia Liêm, Tham tán (Bộ phận LĐ)
24. Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ hai (Bộ phận LĐ)
25. Lê Hữu Quang Huy, Tham tán (Bộ phận KH-ĐT)
26. Đỗ Văn Trung, Bí thư thứ nhất (Bộ phận GD-ĐT)
27. Trần Thị Thanh Liên, Tham tán 
28. Nguyễn Doãn Hưởng, Tham tán (Bộ phận An ninh)
29. Vũ Ngọc Minh, Bí thư thứ nhất (Bộ phận KH-CN)
30. Nguyễn Xuân Đức, Bí thư thứ hai (Bộ phận KH-CN)

SỐ ĐIỆN THOẠI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO HỘ CÔNG DÂN

ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản trân trọng thông báo:

Số điện thoại phục vụ công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản gồm:

– Đường dây nóng 080-3590-9136 trực 24/24 giờ.

– Số điện thoại 090-6187-6644 phục vụ bảo hộ công dân liên quan đến tu nghiệp sinh, thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, trực từ 9:00 đến 18:00.

– Số điện thoại 080-4006-0234 phục vụ bảo hộ công dân liên quan đến lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, trực từ 9:00 đến 18:00.

Các số điện thoại trên phục vụ công tác bảo hộ công dân, không trả lời về các thủ tục lãnh sự cũng như các câu hỏi khác không liên quan đến công tác bảo hộ công dân.

Nguồn: Website Đại sứ quán VN tại Nhật

tuyển kỹ sư đi nhật